Clin Płyn do mycia powierzchni szklanych 500 ml

Zakupy spożywcze online

Promocja do 10-05-2021

Clin Płyn do mycia powierzchni szklanych 500 ml

5,99 zł zamiast 6,95 zł 11,98 zł/L
do 10-05-2021 14% TANIEJ 6, 95 5, 99 0,96 TANIEJ
Opis

opis produktu

Optyczny efekt odnowy mikro uszkodzeń na szkle (laboratoryjny test wytrzymałościowy).

składniki

kompozycja zapachowa
środek konserwujący: Methylisothiazolinone

przechowywanie

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga. Zawiera 2-Metylo-2H-isotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

wykrzyknik - Uwaga

nazwa uregulowana prawnie

Płyn do czyszczenia szyb

nazwa marki lub dystrybutora

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH,
1030 Vienna,
Erdbergstrasse 29,
Austria

przygotowanie i stosowanie

Spryskaj mytą powierzchnię i wytrzyj suchą ściereczką.

adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa tel 22 56 56 000 Informacje dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com / www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99