Clin Vinegar Płyn do czyszczenia okien 500 ml

Zakupy spożywcze online

Promocja do 14-04-2021

Clin Vinegar Płyn do czyszczenia okien 500 ml

6,99 zł zamiast 9,99 zł 13,98 zł/L
do 14-04-2021 30% TANIEJ 9, 99 6, 99 3 TANIEJ
Opis

opis produktu

Optyczny efekt odnowy mikro uszkodzeń na szkle (laboratoryjny test wytrzymałościowy).

przechowywanie

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu. Transportuj i przechowuj w pozycji pionowej.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Płyn do mycia powierzchni szklanych. Uwaga. Zawiera 2-Metylo-2H-isotiazol-3-on. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad.

wykrzyknik - Uwaga

nazwa uregulowana prawnie

Płyn do czyszczenia okien z octem owocowym.

nazwa marki lub dystrybutora

Henkel Central Eastern Europe Operations GmbH,
1030 Vienna,
Erdbergstrasse 29
Austria

przygotowanie i stosowanie

Spryskaj mytą powierzchnię i wytrzyj suchą ściereczką.

adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa tel 22 56 56 000 Informacja dla użytkowników i personelu medycznego: tel 32 412 01 00, e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99