DUCK FRESH DISCS MARINE ZAPAS KRĄŻKA ŻELOWEGO DO TOALETY 72 ML (2 ZAPASY)

Zakupy spożywcze online

DUCK FRESH DISCS MARINE ZAPAS KRĄŻKA ŻELOWEGO DO TOALETY 72 ML (2 ZAPASY)

12,49 zł
173,47 zł/L
Opis

OPIS PRODUKTU

5w1 Zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeżość. Higieniczna aplikacja. Czyści przy każdym spłukiwaniu. Działa aż do 16 tygodni.

składniki

>30% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
Linalool
Coumarin
Eugenol
(R)-p-Mentha-1,8-diene
Citral

przechowywanie

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Duck Fresh Discs Marine - podwójny zapas krążka żelowego do toalety o zapachu morskim Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Zwracaj uwagę na małe dzieci, kiedy są w pobliżu toalety. Używaj wyłącznie do muszli toaletowej. Przechowywać poza zasięgiem zwierząt.

kraj lub miejsce pochodzenia

UE

nazwa uregulowana prawnie

Podwójny zapas krążka żelowego do toalety o zapachu morskim.

nazwa marki lub dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

pozostałe informacje

www.sustainable-cleaning.com *W porównaniu do dwóch urządzeń Duck Fresh Discs - według cennika SC Johnson. Różnica cenowa w punkcie sprzedaży może być inna - ceny ostateczne ustala poszczególny punkt sprzedaży

przygotowanie i stosowanie

Do stosowania z uchwytem z opakowania startowego Duck Fresh Discs. Po aplikacji żelowy krążek może być atrakcyjny dla małych dzieci. Używaj produktu w miejscu najmniej widocznym dla dzieci. Sposób użycia wewnątrz opakowania.

adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjohnson.com