DUCK FRESH DISCS MARINE ZAPAS KRĄŻKA ŻELOWEGO DO TOALETY 72 ML (2 ZAPASY)

12,49 zł
173,47 zł/L
Opis

OPIS PRODUKTU

5w1 Zapobiega osadzaniu się kamienia. Zapewnia świeżość. Higieniczna aplikacja. Czyści przy każdym spłukiwaniu. Działa aż do 16 tygodni.

składniki

>30% niejonowe środki powierzchniowo czynne
kompozycja zapachowa
Linalool
Coumarin
Eugenol
(R)-p-Mentha-1,8-diene
Citral

przechowywanie

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Duck Fresh Discs Marine - podwójny zapas krążka żelowego do toalety o zapachu morskim Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Zwracaj uwagę na małe dzieci, kiedy są w pobliżu toalety. Używaj wyłącznie do muszli toaletowej. Przechowywać poza zasięgiem zwierząt.

kraj lub miejsce pochodzenia

UE

nazwa uregulowana prawnie

Podwójny zapas krążka żelowego do toalety o zapachu morskim.

nazwa marki lub dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

pozostałe informacje

www.sustainable-cleaning.com *W porównaniu do dwóch urządzeń Duck Fresh Discs - według cennika SC Johnson. Różnica cenowa w punkcie sprzedaży może być inna - ceny ostateczne ustala poszczególny punkt sprzedaży

przygotowanie i stosowanie

Do stosowania z uchwytem z opakowania startowego Duck Fresh Discs. Po aplikacji żelowy krążek może być atrakcyjny dla małych dzieci. Używaj produktu w miejscu najmniej widocznym dla dzieci. Sposób użycia wewnątrz opakowania.

adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: +48 22 445 88 00 Infolinia 0801 11 12 11 (całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej) www.scjohnson.com