E Duo-Caps Aromaterapia Kapsułki do prania malezyjska orchidea i drzewo sandałowe 800 g (40 x 20 g)

Zakupy spożywcze online

Promocja do 28-09-2020

E Duo-Caps Aromaterapia Kapsułki do prania malezyjska orchidea i drzewo sandałowe 800 g (40 x 20 g)

21,99 zł zamiast 38,99 zł 0,55 zł/szt.
do 28-09-2020 44% TANIEJ 38, 99 21, 99 17 TANIEJ
Opis

opis produktu

Wyrusz w podróż i obudź swoje zmysły z nowymi kapsułkami E Duo Caps Aromaterapia Malezyjska Orchidea i Drzewo Sandałowe. Zaznaj przyjemności w codziennych obowiązkach dzięki wyjątkowej kompozycji zapachowej - atrakcyjne kwiaty i eteryczne olejki z egzotycznych miejsc całego świata. To wszystko połączone z formułą zawierającą 6 enzymów, dzięki którym usuniesz różnego rodzaju plamy.

składniki

15-30% anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne
5-15% mydło
5% fosfoniany
kompozycja zapachowa (Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone)
enzymy

przechowywanie

Kapsułki przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Najlepiej zużyć przed upływem 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Skoncentrowany środek do prania tkanin kolorowych. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera subtylisyna. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać do odpadów komunalnych wg lokalnych zasad. PRZECHOWYWAĆ PRODUKT I POSTĘPOWAĆ Z NIM WG ZALECEŃ

wykrzyknik - Brak hasła ostrzegawczego

przygotowanie i stosowanie

Zamknięcie bezpieczne dla dzieci 1. Znajdź czerwony języczek folii 2. Złap języczek kciukiem i otwórz trzymając równocześnie drugą stronę opakowania 1 kapsułka = 1 pranie. Do wszystkich zakresów twardości wody. Gdy ładunek pralki przekracza 4,5 kg lub pranie jest mocno zabrudzone, użyć 2 kapsułki 1. Wrzuć 2. Włóż Folia w 100% wodorozpuszczalna.

adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o.. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel. 22 56 56 000 Informacja dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 412 01 00 e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99