Mr Muscle 5w1 Płyn do szyb i innych powierzchni 500 ml

Zakupy spożywcze online

Promocja do 24-04-2021

Mr Muscle 5w1 Płyn do szyb i innych powierzchni 500 ml

6,99 zł zamiast 8,49 zł 13,98 zł/L
do 24-04-2021 18% TANIEJ 8, 49 6, 99 1,50 TANIEJ
Opis

opis produktu

1. Skutecznie czyści powierzchnie szklane dzięki zawartości octu. 2. Usuwa tłuszcz i brud. 3. Czyści do połysku bez smug. 4. Pozostawia powierzchnię krystalicznie czystą. 5. Do szybkiego i łatwego czyszczenia.

przechowywanie

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Mr Muscle 5w1 płyn do szyb i innych powierzchni. Uwaga Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jak w przypadku innych produktów chemii gospodarczej unikać przedłużonego kontaktu ze skórą.

wykrzyknik - Uwaga

kraj lub miejsce pochodzenia

Produkt UE

nazwa uregulowana prawnie

5w1 płyn do szyb i innych powierzchni.

nazwa marki lub dystrybutora

SC Johnson Sp. z o.o.,
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa,
tel. +48 22 445 88 00
Infolinia: 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)

przygotowanie i stosowanie

Sposób użycia: Ustawić końcówkę rozpylacza. Rozpylić bezpośrednio na powierzchnię, naciskając mocno na przycisk. Wytrzeć kuchennym ręcznikiem papierowym lub miękką, suchą szmatkę w celu uzyskania połysku. Po zakończeniu czyszczenia obrócić końcówkę rozpylacza do położenia „Stop" i przechowywać butelkę ustawioną pionowo. Nie stosować na lakierowanym drewnie. W przypadku powierzchni innych niż szkło, lustra, płytki i chrom sprawdzić działanie w mało widocznym miejscu.

adres zwrotny

SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel. +48 22 445 88 00 Infolinia: 0801 11 12 11 (całkowity koszt połącz. wg taryfy lokalnej)