Sklep
/
Reklamacja towaru
Reklamacja towaru

 

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki
a. Przy realizacji dostawy przez dostawcę www.zakupy-eleclerc.pl, w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.
b. W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, Klient ma obowiązek sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zobowiązany jest do sporządzenia wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia oraz poinformowania o tym www.zakupy-eleclerc.pl. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem już po jej odebraniu, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Biuro Obsługi Klienta www.zakupy-eleclerc.pl. O wymienionych powyżej sytuacjach www.zakupy-eleclerc.pl musi być poinformowane w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od dnia odbioru przesyłki przez Klienta. Reklamacje dotyczące powyższego zgłoszone w późniejszym terminie, nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje, zwroty produktów
a. Klienci www.zakupy-eleclerc.pl mają możliwość zwrotu zakupionego towaru (z wyjątkiem artykułów spożywczych) w terminie 10 dni roboczych od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny zwrotu pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu lub produktów, należy zgłosić się osobiście do Biura Obsługi Klienta sklepu Radomdis Polska Sp. z o.o., E. Leclerc Radom z siedzibę w Radomiu przy ul. Toruńskiej 1 lub skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta sklepu Radomdis Polska Sp. z o.o., E. Leclerc Radom pod nr tel. 048-381-10-10 oraz przesłać fax'em pod nr fax. 048-381-10-29 lub drogą elektroniczną na adres: obsluga@eleclerc.com.pl dokument sprzedaży dostarczony przez kuriera oraz zwrócić produkt do sklepu E. Leclerc Radom. Zwrot towaru odbywa się na koszt i ryzyko klienta.
b. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, klient zobowiązany jest zgłosić problem do Biura Obsługi Klienta sklepu E.Leclerc Radom osobiście lub telefonicznie pod nr Tel 048-381-10-10. oraz przesłać fax'em pod nr fax 048-381-10-29 lub drogą elektroniczną na adres: obsluga@eleclerc.com.pl dokument sprzedaży dostarczony przez kuriera oraz zwrócić produkt do sklepu E.Leclerc Radom. Zwrot towaru odbywa się na koszt i ryzyko klienta.
c. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dni od otwarcia przesyłki. W celu dokonania reklamacji należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta Radomdis Polska Sp. zo.o., E.Leclerc Radom wraz z dokumentem sprzedaży i produktem dostarczonym przez kuriera.
d. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź na adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
e. Sklep zwraca Klientowi należność za reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Sklep nie zwraca klientowi kosztów dostawy produktu, które zostały doliczone w zamówieniu.
f. Ewentualny koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
g. www.zakupy-eleclerc.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
h. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.zakupy-eleclerc.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
i. Zwrotu opakowań, za które pobrana została kaucja, należy dokonać osobiście w sklepie rzeczywistym Radomdis Polska Sp. z o.o., E.Leclerc Radom okazując paragon zakupu. Kurierzy w miarę możliwości, miejsca w samochodzie, trasy przejazdu będą również zabierali od Klientów nieodpłatnie opakowania z kaucją zwracając kaucję. Klient jednak zawsze ma prawo zażądać zwrotu kaucji i odbioru opakowań objętych kaucją w dogodnym dla niego terminie przekazując opakowania wraz z paragonem kurierowi jako zlecenie dostarczenia przesyłki do sklepu i po opłaceniu przez Klienta, zlecanego kursu wg. cennika usług transportowych wybranego w trakcie kompletowania zakupów kuriera.